Over TWA, voor ouder en kind

Ik ben Petra Tijsma-Wassenaar. Als orthopedagoog heb ik jarenlange ervaring in het onderwijs, gehandicaptenzorg en jeugdhulp. Daarnaast ben ik draagconsulent. Dit zet ik met veel liefde in binnen mijn eigen praktijk TWA. 

 

Ik ben bonusmoeder van twee stiefkinderen (21 en 18 jaar oud) en moeder van twee zoons (8 en 5 jaar oud). 

Ik woon in Berltsum en werk vanuit daar in de hele provincie Friesland.

    

Ik ben SKJ en NVO geregistreerd als basis orthopedagoog met diagnostiek aantekening. 

 

Vragen? Mail naar info@twavoorouderenkind.nl of bel me: 06-22559792.

 

Gevolgde opleidingen en cursussen (o.a.):

2010: Orthopedagogische Wetenschappen

2010 tot heden: o.a. WISC V, HSP, HGD, diverse instrumenten op het gebied van orthopedagogiek

2021: Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

2023: IMH basisopleiding tot Infant Family Associate

 

2019: Liefdevolle Verwachting leidstercursus

2020: Draagconsulent basis

2021: Korte scholing Online Consulten

2021: Knoopwijzen voor zwangeren (FTZB)

      

Zwangerschapscursus Bevallingscursus Opvoedcursus Draagconsulent Draagconsult Berltsum Menaam Dronryp Sint annaparochie Minnertsga Ried Franeker Tzummarum  Vrouwenparochie Stiens  Sint Jacobiparochie Leeuwarden Harlingen Drachten Friesland Waadhoeke Noard-East Fryslan Dantumadiel Súdwest fryslan Tytsjerksteradiel De Fryske marren Heerenveen