Als orthopedagoog werk ik met ouders en kinderen tot 18 jaar bij vraagstukken rondom opvoeden, opgroeien, gedrag en leren.


Ook werk ik al tijdens de zwangerschap met aanstaande ouders. Je kunt bij mij terecht met je zorgen rondom de opvoeding en ook als je onzeker bent over je eigen moederschap of vaderschap. 

 

Ik werk met jou en je kind samen als er sprake is problemen in de opvoeding, opgroeien, het leren of in het gedrag.  


Denk daarbij (onder andere) aan:

> Faalangst

> Andere angsten 

> Leerproblemen (waaronder lees- of rekenproblemen) 

> Hooggevoeligheid

> Huiswerkbegeleiding

> Buitenshuis een heel ander kind zijn dan thuis

> Boze buien of ruzies in huis

> Planning

> Examenvoorbereiding

> Lichte concentratie- en aandachtsproblemen

> Sociale problemen

> Werkhouding

> Niet lekker in je vel zitten


Ik breng waar nodig met onderzoek in kaart wat er precies aan de hand is en stel daarna een behandelplan op waarmee we samen aan de slag gaan. 


Daarnaast ben ik voor bedrijven inzetbaar als zzp'er. Ik heb ervaring in het onderwijs, de jeugdhulp en in de gehandicaptenzorg. 

 

Omdat ik altijd maatwerk lever, doe ik een prijsopgave op aanvraag en in overleg. In een telefoongesprek of e-mail kun je je hulpvraag voorleggen, zodat ik kan kijken of ik kan helpen. Ouders starten altijd met een uitgebreide intake van €50,- , waarna een offerte volgt. Je kunt dan besluiten of je met mij wilt samenwerken. We sluiten het traject af met een evaluatie.


  

Zwangerschapscursus Bevallingscursus Opvoedcursus Draagconsulent Draagconsult Berltsum Menaam Dronryp Sint annaparochie Minnertsga Ried Franeker Tzummarum  Vrouwenparochie Stiens  Sint Jacobiparochie Leeuwarden Harlingen Drachten Friesland Waadhoeke Noard-East Fryslan Dantumadiel Súdwest fryslan Tytsjerksteradiel De Fryske marren Heerenveen