° Nieuws ° 

 

Ook voor hulp bij opvoeden, opgroeien, gedrag en leren kunnen ouders, scholen of professionals nu bij mij terecht. Kijk voor meer informatie: 'Orthopedagogische zorg'.


Bij mij volg je nu ook de Knoopwijzen voor Zwangeren! 

Heb je last van bekkenpijn, rugpijn of je zware buik, bel je me dan? Of lees eerst meer informatie onder het kopje 'Knoopwijzen voor Zwangeren'.


Zwangerschapscursus Bevallingscursus Opvoedcursus Draagconsulent Draagconsult Berltsum Menaam Dronryp Sint annaparochie Minnertsga Ried Franeker Tzummarum  Vrouwenparochie Stiens  Sint Jacobiparochie Leeuwarden Harlingen Drachten Friesland Waadhoeke Noard-East Fryslan Dantumadiel Súdwest fryslan Tytsjerksteradiel De Fryske marren Heerenveen