° Nieuws ° 


Op 1 juni 2024 neem ik deel aan de Boekstartdag! Ik ben die ochtend te vinden in de bibliotheken van Sint Annaparochie én Hallum om daar informatie te verstrekken aan (aanstaande) ouders over Dunstan Babytaal. 4 mei 2024


Ook voor hulp bij opvoeden, opgroeien, gedrag en leren kunnen ouders, scholen of professionals nu bij mij terecht. Kijk voor meer informatie: 'Orthopedagogische zorg'. 14 oktober 2022


Bij mij volg je nu ook de Knoopwijzen voor Zwangeren! Heb je last van bekkenpijn, rugpijn of je zware buik, bel je me dan? Of lees eerst meer informatie onder het kopje 'Knoopwijzen voor Zwangeren'. 14 juni 2021


Zwangerschapscursus Bevallingscursus Opvoedcursus Draagconsulent Draagconsult Berltsum Menaam Dronryp Sint annaparochie Minnertsga Ried Franeker Tzummarum  Vrouwenparochie Stiens  Sint Jacobiparochie Leeuwarden Harlingen Drachten Friesland Waadhoeke Noard-East Fryslan Dantumadiel Súdwest fryslan Tytsjerksteradiel De Fryske marren Heerenveen